Polityka prywatności
WSTĘP

  1. Niniejszy dokument zwany dalej „Polityką Prywatności” określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych zgodnie z zapisami:

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

§1

Informacje Ogólne

  1. Właścicielem strony internetowej https://wesoleprezenty.pl zwanej dalej Serwisem oraz Administratorem danych osobowych jest Kamil Listwon zwany dalej Operatorem serwisu.

2.We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem:
kamil.listwon@gmail.com

3.Przeglądanie serwisu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych.

  1. Dokładamy wszelkich starań do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, opisanych w niniejszej „Polityce Prywatności”.
  2. Przestrzegam środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa Art. 32 ust. 1. (RODO)

4.Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

5.Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych z wyjątkiem Google LLC oraz Facebook, Inc. wówczas twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

  1. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

art. 77 (RODO),

§2

Dane osobowe

  1. Podczas korzystania z zasobów Serwisu zbieramy informacje na temat Użytkowników strony za pomocą plików cookies i skryptów służących profilowaniu, zbierane dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, rozdzielczości ekranu, rodzaju urządzenia końcowego, lokalizacji oraz innych informacji służących do działań statystycznych i reklamowych Serwisu.
  2. Szczegółowe informacje na temat zbierania danych, wyłączania zbierania danych oraz sposobu przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookies i profilowania dostępne są w §5 i §6 punkcie niniejszej „Polityki Prywatności”.
  3. Adres email, Imię to dane które użytkownik może dobrowolnie podać podczas wypełnienia formularza kontaktowego, pisanie komentarzy w serwisie, wymianie korespondencji mailowej, lub podczas zapisu na newsletter w celu otrzymywania informacji o organizowanych przez Administratora usługach

§3

Gromadzenie, przechowywanie

i przetwarzanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy w celu:

Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO),

wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych osobowych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych w związku z przepisami podatkowymi,

Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO)

dochodzenia ewentualnych roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO)

marketingu i promocji produktów

Art. 6 ust. 1 lit. a (RODO)

wewnętrznych celów administracyjnych – takich jak prowadzenie statystyk, raportowanie, badania satysfakcji Klientów

Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO)

wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem w tym do kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia

Art. 6 ust. 1 lit. b (RODO)

udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania, prowadzenie korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. f (RODO)

Odbiorcami zebranych danych osobowych w związku z realizacją usługi zajęć sportowych mogą być:

osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy – osoby współtworzące serwis,

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, podmiotami takimi są:

– firmy dostarczające usługi wysyłki poczty e-mail (obsługa newslettera)

podmioty sklasyfikowane w rozdziale §6 „Polityki Prywatności”

dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie, jeśli taka zgoda została wcześniej wyrażona.

§4

Twoje prawa związane z przetwarzaniem

danych przez Administratora to:

prawo dostępu do danych osobowych

Art. 15 (RODO)

prawo do sprostowania danych osobowych

Art. 16 (RODO)

prawo do usunięcia danych osobowych

Art. 17 (RODO)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Art. 18 (RODO)

prawo do przenoszenia danych osobowych

Art. 20 (RODO)

prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

Art. 21 (RODO)

prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś, np.: zapisując się na newsletter lub w inny sposób za pomocą formularzy na stronie www,

prawo do odwołania zgody na profilowanie użytkowników za pomocą środków technicznych takich jak własne pliki cookies lub te zapisywane przez podmioty trzecie określone w rozdziałach §5 i §6 „Polityki Prywatności” o profilowaniu i plikach cookies

Swoje prawa możesz egzekwować poprzez kontakt z Administratorem ( §1 pkt 2 „Polityki prywatności” )

§5

Automatyczne przetwarzanie danych

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. W ustawieniach narzędzia masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki albo całkowicie usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby, poszukaj informacji o swojej przeglądarce.

Informacje , które gromadzimy za pomocą plików cookies w związku z korzystaniem z Serwisu www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Powyższe informacje na Twój temat zbierane przez nas i przez naszych Partnerów, mogą być także wykorzystywane do profilowania reklam i treści poza Serwisem. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach ze wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych oraz przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane, zbierane dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, rozdzielczości ekranu, rodzaju urządzenia końcowego, lokalizacji oraz innych informacji służących do działań statystycznych i reklamowych Serwisu.

W celach reklamowych wykorzystujemy adres e-mail który użytkownik może dobrowolnie podać, zapisując się na newsletter (krótkie wiadomości tekstowe wysyłane przez Serwis w celu utrzymania relacji z użytkownikiem serwisu).

profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu www lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w serwisie lub produktach do tych preferencji

zebrane dane służą nam w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej w Serwisie www lub poza nim

§6

Wykorzystywanie mechanizmu cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu www, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu www co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i Facebook.

Cookies służy do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu www.

Rodzaje danych które gromadzimy za pomocą plików cookies zostały określone w rozdziale §2 pkt. 3 „Polityki Prywatności”

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator Serwisu korzysta z usług Google Analytics firmy Google LLC ( https://policies.google.com/privacy?hl=pL ) oraz z narzędzi reklamowych firmy Facebook, Inc. ( https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation ) w związku z tym niektóre dane zebrane podczas odwiedzin strony mogą zostać przesłane poza terytorium Europy (dane są przetwarzane na serwerach amerykańskich). Zbierane dane służą celom statystycznym i reklamowym.

Jeśli użytkownik bezwzględnie nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§7

Postanowienia Końcowe

Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności dostępna jest na stronie

https://wesoleprezenty.pl/polityka-prywatnosci/

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej https://wesoleprezenty.pl/regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.